Bakongo (Balazavile)

(natama katuka Bakongo (Brazzaville))

Bakongo kele ndambu ya kuluta mbuta ya Balazavile. Balari kele kanda ya kuluta nene ya Bakongo.