Bayansi

Bayansi kele bantu ya bizunga ya KuiluMayi-Ndombe na Repubilika ya Kongo ya Dimokalasi. Bau ke tuba kiyansikikongo ya leta.