Open main menu

Bântu ya kimvuka yayi bâwu zâbisaka ti bâwu ke zâbaka ndînga Afrikaans.

Mutîndu yayi kele na mikânda to media ve.