Bântu ya kimvuka yayi bâwu zâbisaka ti bâwu ke zâbaka ndînga Bulgarian.

Mikânda na mutîndu "User bg"

Mutîndu yayi kele na mukânda yangó.