Kalasi:User no

Bântu ya kimvuka yayi bâwu zâbisaka ti bâwu ke zâbaka ndînga Norwegian.

Mikânda na mutîndu "User no"

Mutîndu yayi kele na mukânda yangó.