Kasâyi ya Esete

(natama katuka Kasayi ya Lunene)

Kasayi ya Esete kele kizunga ya Repubilika ya Kongo ya Dimokalasi. Mbanza-mfumu ya Kasayi ya Esete kele Mbuji-Mayi.