Muntu kele nyama ya maboko. Bantu luta banyama ya maboko ya nkaka na mayele, luyalumunu ná bumingi.

Muntu bakala na muntu nkento.

Nitu ya muntuEdit

 
Bibuku ya nitu ya muntu.
 1. yintu
 2. luse
 3. nsingu (nkingu)
 4. dipeka
 5. dibele
 6. mutolo
 7. kivumu
 8. luketo
 9. dikata
 10. dikulu
 11. dibolongo ya dikulu
 12. dikulu
 13. nsafi ya dikulu
 14. dikulu (kitambi)
 15. diboko (koko)
 16. dibolongo ya diboko
 17. diboko
 18. nsafi ya diboko
 19. diboko