Nôde kele nzila ya busula. Yawu ke sôngaka nzila ya nkaka na sûde.

Tuku ya mpovo

soba

Mpovo nôde kwiza tuka mpovo ya kifwalansa nord, yina kwizaka tuka mpovo kizyelemani ya nkulu nord. Nsâsa ya yawu ya tuku vwandaka diboko ya kênto, samu ti nôde ke vwanda na diboko ya kênto ya ntângwa ke kutsya.