Repubilika ya Kôngo ya Kati


Repubilika ya Kôngo ya Kati vwandaka dibanza ya Joseph Kasa Vubu. Dibanza ya ntete vwandaka ti kubûnda bayinsi ya bakôngo ya Kôngo-KinsasaKôngo-Balazavile. Dibanza ya zôle vwandaka ti kubûnda bizûnga Kôngo ya KatiKwango ya Kôngo-Kinsasa na yinsi ya yimpa.