Mbala kele ndâmbu ya kimenina, yina ke bûmbaka madya na kati ya mbala samu na kuzînga.

Kikwa mpe bambala ya yawu na kati ya yinsi.

Mitindu ya mbala soba